Vzdělávací zařízení (VET providers) .

„Bude proveden soupis poskytovaného vzdělávání s cílem popsat nabídku ve zmíněné srovnávací perspektivě. Závěrečná zpráva popíše shromážděné informace a zaznamená shodné oblasti mezi partnery (a partnerskými zeměmi). Přípravou, soupisem a shromážděním těchto informací má být dosaženo společného výchozího bodu pro další krok v druhé fázi podání žádosti (2018-2021).

Na konci bude vytvořena matrice, díky níž budeme mít přesný přehled o tom, co se děje v Evropě v otázce kovářství a v jakém výchozím bodě můžeme kombinovat různá odborná vzdělávací zařízení. Bude jasné, na jaké úrovni mohou studenti vstoupit.“

Výňatek z žádosti Erasmus+ „KA2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. Strategická partnerství v odborném vzdělávání a přípravě“