1

Tannhäuser-Schmiede

(Ybbsitz, Austria)

2

Muzeum Komenského

(Přerov, Czech Republic)

3

RASEKO Regional Education

(Raisio, Finland)

4

Europäisches Zentrum für zeitgemäße Metallgestaltung

(Kolbermoor, Germany)

5

Associazione Autonoma per la Biennale d’Arte Fabbrile

(Pratovecchio-Stia, Italy)

6

Mondra Opleidingen B.v.

(Angelst, Netherlands)

7

Ring of the European Cities of Iron Works

(Olbernhau, Germany)

Projekti .

Euroopan laajuinen hanke ”European Iron Academy” toteutetaan metallialan ammattitaidon ja koulutuksen vahvistamiseksi. Taonnan taitajat ja metallialansuunnittelijat tarvitsevat edelleen uudistuvaa koulutusta pysyäkseen alan kehityksessä mukana, tunnistaakseen muotokielen muutokset, reagoidakseen ajan hengen mukaan sekä toimiakseen ammattimaisesti.

Erasmus+ ohjelma on aloitus kohti eurooppalaisen Iron Academyn mahdollistamaan ammatilliseen koulutukseen. Hankkeen tärkein tehtävä on analysoida ja visualisoida metallialankoulutuksen suuntaa ja tarvetta tulevaisuudessa.

yhteydenotot.

Ota yhteyttä Euroopan Iron Academyn toimijoihin, jos sinä…

… etsit opetusta taonnasta tai metallinmuotoilusta omassa maassa.

… haluat rekisteröityä opiskelutarkoituksessa opintotietokantaan.

oppiminen.

Toimimme elinikäisen oppimisen alalla (LLL) keskittyen metallinmuokkauksen koulutukseen Euroopassa.

innovointi.

Erasmus+ ohjelman yksi tavoite on arvostaa itsenäistä opiskelua ja ammatissa työskentelyä (myös ilman alan tutkintosuoritusta) ja sen kautta saavutettua ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen arviointiin käytetään eurooppalaista osaamisen ja koulutuksen viitekehystä (EQF).

Taontatyöt ja metallialansuunnittelu Euroopassa .

Katsomme Euroopassa omaa historiaamme taaksepäin, mahtavaa metallituotesuunnittelua- ja tuotantoa. Sillä on edelleen tarve säilyttää paikkansa ja osoittaa olemassaolonsa käsityöläisyydessä ja metallin muotoilussa. Tarkoituksemme on kerätä ja yhdistää resursseja mahdollistaaksemme täydennys- ja ammatillista koulutusta metallialantoimijoiden parissa.