1

Tannhäuser-Schmiede

(Ybbsitz, Austria)

2

Muzeum Komenského

(Přerov, Czech Republic)

3

RASEKO Regional Education

(Raisio, Finland)

4

Europäisches Zentrum für zeitgemäße Metallgestaltung

(Kolbermoor, Germany)

5

Associazione Autonoma per la Biennale d’Arte Fabbrile

(Pratovecchio-Stia, Italy)

6

Mondra Opleidingen B.V.

(6673 DK Andelst, Netherlands)

7

Ring of the European Cities of Iron Works

(Olbernhau, Germany)

O projektu .

Cílem aktuálního projektu „European Iron Academy “ (Evropské kovářské akademie) je posílit řemeslné vzdělávání v oblasti zpracovávání kovů v Evropě. Umělečtí kováři a výtvarníci pracující s kovem potřebují další průběžné vzdělávání, aby udržovali krok s vývojem, rozpoznávali nové trendy a aby dokázali správně a profesionálně reagovat.

Tento projekt probíhající v rámci programu Erasmus + má za úkol uskutečnit první kroky směrem k European Iron Academy, která by poskytovala nepřetržitou nabídku odborného vzdělávání.

connect.

Neváhejte kontaktovat činovníky European Iron Academy, pokud:

… hledáte vzdělávací zařízení zaměřené na zpracovávání kovů ve vaší zemi

… chcete zaregistrovat své vzdělávací zařízení v této databázi

learn.

Pracujeme v oblasti celoživotního vzdělávání (LifeLong-Learning), které se zaměřuje na vzdělávání řemeslného zpracování kovů v celé Evropě.

innovate.

Jedním z cílů programu Erasmus + je zhodnocení profesních dovedností samouků prostřednictvím Evropského rámce kvality (EQF)

Umělečtí kováři a designéři pracující s kovem v Evropě .

Evropa může navazovat na bohatou tradici kovodělné výroby. Ale je třeba stále držet krok a dále posouvat hranice v oblasti rukodělných řemesel a práce s kovem. Shromáždění a vzájemné propojení informačních zdrojů vám napomůže dostat příležitost k dalšímu odbornému vzdělávání v oboru práce s kovem.